Προσωπογραφία 01

Προσωπογραφία σε γρανίτη

Code : Δείγμα 01