Προσωπογραφία 02

Προσωπογραφία σε γρανίτη

Code : Δείγμα 02