Προσωπογραφία 03

Προσωπογραφία σε γρανίτη

Code : Δείγμα 03