Προσωπογραφία 04

Προσωπογραφία σε γρανίτη

Code : Δείγμα 04