Προσωπογραφία 05

Προσωπογραφία σε γρανίτη

Code : Δείγμα 05