Προσωπογραφία 06

Προσωπογραφία σε γρανίτη

Code : Δείγμα 06